Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Sprøjtemidler

Lovgivningen om sprøjtemidler stiller en række krav til dig – både som professionel bruger og som producent, importør eller distributør.

Regeringens sprøjtemiddelstrategi 2013-2015
Den overordnede målsætning med sprøjtemiddelindsatsen i Danmark er at reducere sprøjtemidlers skadevirkninger på mennesker, dyr og natur. I denne sektion får du en introduktion til de mål og handlingsplaner, der er på sprøjtemiddelområdet.

Ansøger om produktgodkendelse 
Ansøger du om en produktgodkendelse, er du omfattet af  reglerne i pesticidforordningen, der trådte i kraft juni 2011.

Professionel bruger af sprøjtemidler 
Der er en række krav til professionelle, der bruger sprøjtemidler - eksempelvis krav til køb, brug, bortskaffelse og indberetning

Forhandler
Information til detailhandelen om krav til salg af sprøjtemidler

Golfbaner og sprøjtemidler
Der er specielle krav til, hvor meget golfklubberne må belaste miljø og sundhed med deres sprøjtemiddelforbrug. Alle golfbaner med 9 huller eller derover
skal derfor indberette deres sprøjtemiddelforbrug til Miljøstyrelsen via IT-systemet Green-data.

Offentlige arealer og sprøjtemidler
I 2007 fornyede stat, regioner og kommuner en aftale fra 1998 om at udfase sprøjtemidler på offentlige arealer.

Pesticidstatistik
Miljøstyrelsen udarbejder statistik for salg, forbrug og belastning for både offentlige myndigheder, private haveejere samt landmænd, gartnere, golfklubber og andre.

Overvågning af grundvand
I 1987 besluttede Folketinget, at det danske vandmiljø, herunder grundvandet, systematisk skulle overvåges.