Vejledende udtalelser om affald

Det er ikke almindelig praksis, at Miljøstyrelsen udtaler sig om konkrete og/eller verserende sager, men hvis principielle spørgsmål bliver rejst, kan styrelsen alligevel vælge at udtale sig vejledende.

Nedenfor ses de seneste vejledende udtalelser efter dato (nyeste først):

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på  retsinformation .

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse af indsamlingsvirksomhed nr. 1305 af 17. december 2012:


Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet nr. 1306 om Affaldsdatasystemet af 17. december 2012:


Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012:

Læs mere: