Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 1/2011 om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Formålet med denne vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald er, at præcisere, hvordan håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald affald efter Miljøstyrelsens vurdering bør ske.

Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 1/2011.

Miljøstyrelsen er kommet med en vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald, da der har været behov for en præcisering af, hvordan håndtering af sådanne affald, efter Miljøstyrelsens vurdering, bør ske.
Behovet for en præcisering er nødvendiggjort af, at de EU-regler, som regulerer håndteringen af PCB-holdigt affald, er uklare og i visse tilfælde indbyrdes modstridende.

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POP-forordning og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om acceptkriterier). EU’s deponeringsregler er i dansk ret hovedsageligt gennemført i deponeringsbekendtgørelsen.

Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald
Brev til Kommissionen om PCB
Svar fra Kommissionen om PCB

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1305 af 17. december 2012 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed:

Læs den på retsinformation.dk
Hent udskriftsvenlig udgave (pdf)

Bekendtgørelse nr. 1306 af 17. december 2012 om Affaldsdatasystemet:

Læs den på retsinformation.dk
Hent udskriftsvenlig udgave (pdf)


Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald:

Læs den på retsinformation.dk
Hent udskriftsvenlig udgave (pdf)