Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1305 af 17. december 2012 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed:

Læs den på retsinformation.dk
Hent udskriftsvenlig udgave (pdf)

Bekendtgørelse nr. 1306 af 17. december 2012 om Affaldsdatasystemet:

Læs den på retsinformation.dk
Hent udskriftsvenlig udgave (pdf)


Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald:

Læs den på retsinformation.dk
Hent udskriftsvenlig udgave (pdf)

Flere spørgsmål om mærkning

  • Hvis du har spørgsmål om affald kan du kontakte vores informationscenter7012 0211