Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Import og eksport af affald

Er du involveret i import eller eksport af affald? Så har du pligt til at sikre, at reglerne overholdes. Det gælder både for dig som importerer og eksporterer affald, hvis du er affaldsproducent eller hvis du har et behandlingsanlæg.

Hvis du har behov for hjælp til at klassificere dit affald, kan du kontakte kommunen. De kan afgøre, om affaldet er grønlistet eller anmeldepligtigt, og de kan oplyse dig om de koder, som affaldet skal have ved overførsel.

Transportører skal være registreret i affaldsregistret, medmindre de kører med deres eget affald.

Søg på godkendte transportører i Danmark

Se beslutningtræ om affald fra Danmark til EU/EØS-land

Forenklinger og mere vejledning på import/eksportområdet pr. marts 2017:

Her kan du se de seneste ændringer på import/eksportområdet

Import og eksport af affald til bortskaffelse

Det er som udgangspunkt forbudt at importere eller eksportere affald til bortskaffelse. I de tilfælde, hvor det er muligt at importere eller eksportere affald til bortskaffelse, er der altid anmeldelsespligt

Import til bortskaffelse i Danmark kan tillades:

  • Hvis det ikke er muligt at bortskaffe affaldet i det land, som affaldet stammer fra - og det vil være uøkonomisk at oprette nye, specialiserede bortskaffelsesanlæg i dette land, eller
  • hvis der er tale om overførsel fra EU-lande og EFTA-lande, der er parter i Basel-konventionen af farligt affald bestemt til forbrænding på landjorden.

Eksport fra Danmark til bortskaffelse til andre EU-lande eller EFTA-lande, der er parter i Basel-konventionen kan tillades:

  • Hvis det ikke er muligt at bortskaffe affaldet i Danmark - og det vil være uøkonomisk at oprette nye, specialiserede bortskaffelsesanlæg i Danmark, eller
  • hvis der er tale om overførsel fra Danmark af farligt affald bestemt til forbrænding på landjorden.

Miljøstyrelsen kan dispensere fra forbuddet mod bortskaffelse af affald.

Farligt affald

Læs mere om farligt affald

Kontakt

Transportgruppen i Miljøstyrelsen

Nyt om import og eksport af affald