Det digitale Affaldsregister

Affaldsregistret er et offentligt tilgængeligt digitalt register over de virksomheder som indsamler, behandler og transporterer affald med køretøjer, jernbane, fly eller skib samt forhandlere og mæglere inden for området. Formålet er, at affaldsproducenter let kan finde frem til virksomheder, der har ret til og mulighed for at aftage affald.

OBS !!

På grund af tekniske problemer er udsendelsen af faktura for det årlige gebyr 2014 forsinket. Dette har ikke konsekvens for virksomhedernes registreringer i affaldsregistret. Udsendelsen vil ske så snart det tekniske problem er løst.  

Du kan desværre opleve problemer med registrering i Affaldsregistret. Ofte er det virksomhedens p-nummer, der mangler. Miljøstyrelsen har derfor lavet envejledning, som giver forslag til løsninger på de 4 forskellige problemer, vi har registreret.

Med venlig hilsen Miljøministeriets Informationscenter

Registrer eller opdater din virksomhed
Du finder her en kort vejledning i, hvordan du ansøger om at få din virksomhed registreret.

Find en virksomhed
Affaldsregistret indeholder lister over alle de registrerede virksomheder der håndterer affald. Find en virksomhed her.

Om Affaldsregistret
Her kan du læse om hvordan registret bruges samt hvordan og hvornår du skal registreres i Affaldsregistret.

FAQ om affald og herunder Affaldsregistret
Her finder du typiske spørgsmål og svar om Affaldsregistret, eksempelvis om søgning i Affaldsregistret og hvor der skal ansøges.


Alle affaldstransportører med egen vognmandstilladelse skal være registreret i Affaldsregistret

Miljøstyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at tidligere udtalelser fra Affaldssekretariatet har givet anledning til tvivl om, hvorvidt en virksomhed, der er registreret som affaldstransportør i Affaldsregistret, kan overlade en transport af affald til en underleverandør med den virkning, at underleverandøren ikke også behøver at lade sig registrere i affaldsregistret.

Affaldsregisterbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1305 af 20. december 2012) giver imidlertid ikke mulighed for, at en affaldstransportørs registrering i Affaldsregistret kan udstrækkes til også at gælder for virksomhedens eventuelle underleverandører, uanset om disse er danske eller udenlandske virksomheder. Hvis en affaldstransportør indgår aftale med en anden virksomhed om, at denne skal udføre en konkret affaldstransport, virker denne anden virksomhed som affaldstransportør og skal derfor registreres som sådan i Affaldsregistret.

Det er altså den virksomhed, der faktisk udfører affaldstransporten, der skal være registreret i Affaldsregistret, og derfor skal ALLE affaldstransportører – både danske og udenlandske - med egen vognmandstilladelse være registreret i Affaldsregistret.

Link to english version

OBS !!

På grund af tekniske problemer er udsendelsen af faktura for det årlige gebyr 2014 forsinket. Dette har ikke konsekvens for virksomhedernes registreringer i affaldsregistret. Udsendelsen vil ske så snart det tekniske problem er løst.  

Med venlig hilsen Miljøministeriets Informationscenter

Affaldsregistret - Find Søg Knap
Affaldsregistret - Registrer Virksomhed Knap
Affaldsregistret - Ret Oplysninger Knap
Affaldsregistret - Afmeld Virksomhed Knap

Foreign waste management companies

Please fill out the application form to be registered in the Danish National Waste Register as a:

conveyor (.doc)
dealer, broker (.doc)
collector (.doc)

and send it to

About the Danish National Waste Register in 8 languages

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse af indsamlingsvirksomhed nr. 1305 af 17. december 2012:

Læs den på retsinformation.dk
Hent udskriftsvenlig udgave (pdf)


Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet nr. 1306 om Affaldsdatasystemet af 17. december 2012:

Læs den på retsinformation.dk
Hent udskriftsvenlig udgave (pdf)


Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012:

Læs den på retsinformation.dk
Hent udskriftsvenlig udgave (pdf)

Kontakt - Affaldsregistret

Har du spørgsmål til registrering af din virksomhed, er der god hjælp at hente i vejledningerne og FAQ'en her på siden.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, kan du kontakte  Miljøministeriets Informationscenter