Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Det digitale Affaldsregister

Affald og computer 1170-400


Affaldsregistret er en oversigt med de virksomheder, som indsamler, behandler og transporterer affald samt forhandlere og mæglere. Her på siden kan du læse om og søge om optagelse i registret og se de aktuelle gebyrer. Du kan også søge blandt de virksomheder, der er registreret.

 

Der er sket en teknisk fejl ved udsendelsen af fakturaer på det årlige gebyr, sådan at virksomheder som er registreret som både forhandlere og mæglere har modtaget dobbeltopkrævning. Kreditnota vil blive udsendt snarest muligt.

Ansøgning om registrering i Det Danske Affaldsregister indkommet efter den 1. nov. 2014

Der er mindre end 2 måneder tilbage af 2014. Miljøstyrelsen vil derfor gerne gøre opmærksom på, at registrering i Affaldsregistret medfører opkrævning af dels et registreringsgebyr og dels et årligt gebyr for 2014. Der vil desuden blive opkrævet et årligt gebyr for 2015 i januar måned 2015.

Hvis det ikke er afgørende for din virksomheds aktivitet, at din virksomhed bliver registreret i Affaldsregistret i 2014, kan det derfor gebyrmæssigt være en fordel, hvis Miljøstyrelsen først behandler jeres ansøgning i starten af 2015. Hvis du indsender en ansøgning om registrering i perioden 1. november -31. december 2014, vil vi derfor spørge dig, om du ønsker ansøgningen behandlet nu eller primo 2015.

Miljøstyrelsen skal dog gøre opmærksom på, at såfremt du venter med at registrere jeres virksomhed til 2015, må I ikke udføre de aktiviteter, som kræver registrering i affaldsregisteret, før registreringen er gennemført i 2015.

Hvis din virksomhed skal godkendes som indsamlingsvirksomhed, skal dudesuden være opmærksom på, at der til ansøgninger, som indsendes efter 31. december 2014, skal vedlægges bevis for at mindst én ansat i din virksomhed har gennemført "indsamleruddannelsen.”

Bemærk iøvrigt, at reglerne vedrørende indsamleruddannelsen bliver revideret i 2015, og at der i den forbindelse vil ske en præcisering af reglerne for eksisterende virksomheder.


Med venlig hilsen Affaldsregistret

 

Affaldsregistret - Find Søg Knap
Affaldsregistret - Registrer Virksomhed Knap
Affaldsregistret - Ret Oplysninger Knap
Affaldsregistret - Afmeld Virksomhed Knap

Flag_engelsk                 Flag_tysk

Kontakt - Affaldsregistret

Har du spørgsmål til registrering af din virksomhed, er der god hjælp at hente i FAQ'en her på siden.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, kan du kontakte  Miljøministeriets Informationscenter