Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Puljen er afsluttet

Der er planlagt en ny ansøgningsrunde i 2017.

Indkaldelse: Ansøgninger om tilskud til Puljen for design af plastemballage

Miljøstyrelsen indkalder ansøgninger om tilskud til projekter og aktiviteter, hvis formål er at fremme brugen af plastemballager, der er fremstillet af genanvendt plast eller som efter endt brug kan genanvendes/indgå i et lukket kredsløb.

Der er afsat knap 3 mio. kr. til puljens to ansøgningsrunder, som over de næste to år giver tilskud til gennemførelse af projekter, herunder formidlings- og nudgingaktiviteter. Den første ansøgningsrunde gennemføres nu med nedenstående frist for aflevering af ansøgning. Der kan ansøges om mellem 40.000 kr. og 500.000 kr. i tilskud per projekt.

Formål

Formålet med Puljen for design af plastemballage er at understøtte samarbejdet mellem forskellige aktører, der arbejder for at øge brugen af genanvendt plast.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Puljen er afsluttet for i år. Der planlægges en ny ansøgningsrunde i 2017.

Hvem kan søge?

Danske virksomheder, myndigheder, institutioner og organisationer, der vil gennemføre projekter og aktiviteter, der bidrager til at øge brugen af genanvendt plast, kan søge om tilskud.

Projekter, der modtager tilskud fra puljen, skal som minimum involvere to forskellige led i plastindustriens værdikæde, og herunder skal enten design- eller produktionsfasen være repræsenteret.

Siden er opdateret d. 4. oktober 2016.

Husk at besøge denne siden regelmæssigt, da informationen kan blive opdateret.

For yderligere oplysninger:

  • Miljøstyrelsens enhed Jord og affald

  • Marianne Ladekarl Thygesen