Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

ANSØGNINGSRUNDEN I 2016 ER AFSLUTTET

Tilskudsordning for mindre madspild

Miljøstyrelsen indkalder ansøgninger om tilskud til projekter og aktiviteter, der bidrager til at reducere madspildet i hele værdikæden for fødevarer

Der er i 2016 afsat 3,1 mio. kr. til puljen til gennemførelse af projekter om reduktion af madspild, herunder formidlings- og nudgingaktiviteter. Der kan ansøges om mellem 40.000 og 500.000 kr. i tilskud per projekt.

Formål

Formålet med Puljen til Mindre Madspild er at understøtte samarbejdet mellem forskellige aktører, der arbejder med at nedbringe madspildet i Danmark.

Projekterne skal medvirke til at reducere madspildet i Danmark, og der skal som led i projektet så vidt muligt indgå måling af den madspildsreducerende effekt af projektets aktiviteter.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgere skal indsende elektronisk ansøgningsskema til , som kan findes under "yderligere information" til højre på siden.

Fristen er torsdag den 15. september 2016, kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Danske virksomheder, myndigheder, institutioner og organisationer, der vil gennemføre projekter og aktiviteter, der bidrager til at reducere madspildet i hele værdikæden for fødevarer, kan søge om tilskud.

Projekter, der modtager tilskud fra puljen, skal som minimum involvere to forskellige led i fødevarernes værdikæde. 

Se oversigten over hvilke projekter, der har fået tilsagn gennem madspildspuljen her.