Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise. Læs mere om cookies

Madspild

Der er udgivet en række rapporter om madspild fra Miljøstyrelsen – dels om madspild fra private husholdninger, dels om madspild i servicesektoren.

Kortlægning af dagrenovation i Danmark – med fokus på etageboliger og madspild
Den samlede mængde dagrenovation i Danmark er 1,1 mio. tons om året. Heraf udgør madspild – dvs. mad, der kunne være spist – 260.000 tons.

Madspild udgør således 24 % af affaldet i skraldespanden. En gennemsnitsdansker i parcelhus har 0,81 kg madspild om ugen, mens en person i lejlighed har 1,14 kg madspild om ugen. Ud over dette sker der et skjult madspild gennem vasken. En række etagehusstande registrerede selv deres madspild gennem vasken, og der viste sig at være et spild på 1,6 kg per husstand om ugen - næsten lige så meget som madspildet i skraldespanden.

Årsagerne til madspildet er undersøgt i rapporten. Blandt hovedårsagerne, der nævnes, er, at både frugt, grønt, pålæg og brød sælges i for store pakninger. Med denne rapport får vi specifikke tal for etageboliger og de samlede tal for husholdningernes dagrenovation.

Kortlægning af madaffald i servicesektoren
Kortlægningen viser, at servicesektoren har 288.000 tons madaffald per år, heraf 227.000 ton madspild. Det årlige madspild fordeler sig med 167.000 tons i handelssektoren, 29.000 i hoteller og restauranter og 31.000 tons i institutioner og kantiner.

Begræns madspild i detailhandlen
Via interviews med aktører på det danske detailmarked er der udarbejdet en prioriteret liste for arbejdet med reduktion af madspild i detailhandlen. Der fremlægges desuden en liste over barrierer for reduktion af madspild, en række mulige teknologiske løsninger samt en flyer til brug for butikkerne.