Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Baggrundsrapporter om affaldforebyggelse

Oversigt med links til baggrundrapporter om forebyggelse af affald. Vær opmærksom på, at du ved klik føres til et andet sted på mst.dk.

Madspild
Madspild er mad, der kunne være spist. Det samlede madspild fra danske husholdninger er opgjort til 260.000 tons om året og madspildet i servicesektoren er opgjort til ca. 230.000 tons om året, hvor langt den største del kommer fra detailhandlen. I rapporten ”Begræns madspild i detailhandlen”, er der gode råd til, hvordan man kan nedbringe madspildet i supermarkederne.

Affaldsforebyggelsesplaner i andre EU lande
En oversigt over udvalgte affaldsforebyggelsesplaner er udarbejdet af Copenhagen Resource Institute med fokus på planernes mål, indikatorer og initiativer.

Indikatorer til måling af affaldsforebyggelse
Præsentation af indikatorer for affaldsforebyggelse generelt og for områderne madaffald, bygge- og anlægsaffald, elektronikaffald samt tekstilaffald.

Fremtidsbilleder
Ny fremtidsvision for affaldsfrit Danmark

Virksomheders syn på affaldsforebyggelse
Ny undersøgelse viser bl.a., at 38% af de virksomheder, der har initiativer for at reducere affald, har oplevet færre udgifter til råvarer

Økonomiske virkemidler
Gennemgang og diskussion af økonomiske virkemidler som kan medvirke til at forebygge affald. 

Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen
Idéer til affaldsforebyggelse og øget genanvendelse af tekstilaffald og en oversigt over det danske tekstil-flow.

Dit affald kan gøre dig lykkeligere
Institut for Lykkeforskning har undersøgt sammenhængen mellem, hvad du gør med dit affald, og hvor lykkelig du er.

Casesamling - stærkere uden spild
Små og mellemstore virksomheder kan spare penge og ressourcer ved at forebygge affald.