Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

NOVANA 2017-21 Programbeskrivelse

07-09-2017

Indledningsvist beskrives baggrund, formål og opbygning samt organisering og drift af Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). Dernæst præsenteres formål, strategi samt indhold mm. for hver af de otte delprogrammer, som udgør det samlede overvågningsprogram.

NOVANA bidrager især til, at Danmark opfylder de forpligtelser, som er fastlagt i national lovgivning, EU-direktiver og internationale konventioner om overvågning af vandmiljø, natur og luft. Mange af de data, som indsamles i regi af NOVANA-programmet, indgår endvidere i forbindelse med de nationale vandområde- og Natura 2000-planer. Endelig anvendes overvågningsdata bl.a. også ved den nationale forvaltning på drikkevands-, pesticid- og nitratområdet, ligesom de indgår i den kommunale miljøforvaltning.

Læs publikation