Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

VANDMILJØ OG NATUR 2015. NOVANA

16-01-2017

Landsdækkende rapport over miljøets og naturens tilstand og udvikling samt tilførslen af forurenende stoffer.

Rapporten er udarbejdet med baggrund i de data, der indsamles under NOVANA-programmet,  Det nationale overvågningsprogram.

Udgivet af Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Hent rapporten