Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Miljøprojekt nr. 1905, 2016

Kortlægning af brancher der anvender PFAS

20-01-2017

Rapporten indeholder en kortlægning af alle de virksomhedstyper/brancher i Danmark, som anvender og/eller har anvendt PFAS-forbindelser (perfluoralkylforbindelser) og som derfor kan være potentielle forureningskilder over for jord og grundvand.

Derudover er det beskrevet, hvilke PFAS-forbindelser der har været anvendt i de forskellige brancher. Oversigten skal hjælpe regionerne med udpegning af relevante brancher i forhold til indsatsen efter jordforureningsloven. Oversigten er også relevant for andre aktører, såsom kommuner og vandforsyningsselskaberne.

Læs publikation