Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Miljøprojekt nr. 1916, 2017

Formaldehydfri lim til træbaserede pladematerialer

16-01-2017

Rapporten beskriver de resultater, der er opnået i projektet ”Formaldehydfri lim til træbaserede plader”. Derudover er der fokus på fremtidsperspektivet i projektet samt de forventede afledte miljømæssige effekter

Bollerup Jensen A/S har udviklet en formaldehydfri lim til krydsfinerplader. Limen skal substituere formaldehydholdige lime, da formaldehyd er sundhedsskadeligt og på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Størstedelen af den lim der i dag bruges til fremstilling af træbaserede pladematerialer som krydsfiner, spånplader etc. er baseret på formaldehyd, som er sundhedsskadelig. Formaldehyd er flere steder i verdenen på den officielle liste over kræftfremkaldende stoffer, ligesom formaldehyd er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS).

Læs publikation