Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Miljøprojekt nr. 1856, 2016

Digitalt værktøj til oversættelse af FN’s transportklassifikationer til relevante kategorier i risikobekendtgørelsen

03-01-2017

Nyt digitalt værkstøj henvender sig til transportfirmaer i Danmark, som skal undersøge om deres oplag af farlige stoffer er omfattet af risikobekendtgørelsen, samt risikosagsbehandlere i kommuner og stat.

Der er foretaget en undersøgelse af, om Seveso III-direktivets tilpasning til EU’s nye principper for klassificering af farlige stoffer, vil betyde en højere grad af overensstemmelse mellem FN’s transportklassifikationer og stofkategorier, når Seveso III-direktivet implementeres i risikobekendtgørelsen, end tidligere med Seveso II-direktivet. Det ses af denne undersøgelse, at flere af farekategorierne fra Seveso II-direktivet er delt op i Seveso III-direktivet, og sidstnævnte er dermed blevet mere nuanceret. Dette fremmer en direkte oversættelse fra transportklassifikationens UN-fareklasser og ADR-farenummer til farekategorierne, men der findes stadig en del uoverensstemmelser mellem FN’s transportklassificering og fareklassificering i Seveso III-direktivet.

Til det digitale værktøj er der udarbejdet en model og en metode til oversættelse af FN’s transportklassificering til farekategorier eller navngivne stoffer i Seveso III-direktivet til beregning af aktuelle tærskelværdier. Metoden oversætter UN-koder og eventuelt andre oplysninger til kategorier af farlige stoffer eller navngivne stoffer og de tilknyttede tærskelværdier, som angivet i risikobekendtgørelsen (Seveso III-direktivet).

Der er udarbejdet 2 forskellige dele af det digitale værktøj; et til opslag af et enkelt UN-nummer (enkeltopslag) og et til opslag af et sæt af UN-numre inkl. tidsintervaller og mængdeangivelser (batch).

Læs publikation