Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Miljøprojekt nr. 1933, 2017

Nye forureningsstoffer i perkolat fra lossepladser

02-08-2017

Udsivning af industrielle miljøfremmede stoffer som f.eks. bisphenol A, freon-forbindelser, 1,4-dioxan, phtalater m.m. fra ukontrollerede losse- og fyldpladser er i Danmark kun sparsomt undersøgt. Det er derfor uvist om stofferne udgør et problem.

Målet for Miljøprojektet har været at undersøge perkolat fra 6 lossepladser placeret i Region Midtjylland.

Undersøgelsen viser at bisphenol A, phtalater, PFAS og 1,4- dioxan generelt findes i og udvaskes fra dansk affald. De påviste indhold tyder dog ikke på, at phtalaterne og 1,4-dioxan udgør en væsentlig trussel for grundvandsressourcen, da de påviste indhold i perkolatprøverne er lave. Bisphenol A og til dels PFAS-forbindelserne er påvist i niveauer, der muligvis kan udgøre en trussel for evt. overfladevand umiddelbart ved lossepladser.

Læs publikation