Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
978-87-93529-07-6

Vandeffektive hospitaler - Potentialer for vandbesparende teknologi og brug af sekundavand

22-11-2016

I projektet er en gennemgang af vandstrømme er gennemført på Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet. Vandet er blevet opdelt i 4 grupper alt efter om det kommer i direkte eller indirekte eller ingen kontakt med patienterne. Kortlægningen viser f.eks., at 56 procent af vandet på Hvidovre Hospital kan erstattes med sekundavand – f.eks. ved at renset drænvand kan bruges til teknisk vand på hospitalet. Samlet set vil der kunne spares 248.000 m3 vand pr. år på de tre hospitaler.

Læs publikation