Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Miljøprojekt nr. 1852, 2016

Støj fra store, nyere danske vindmøller som funktion af vindhastigheden

undefined
Måling af vindmøllestøj og baggrundsstøj
10-05-2016

Målinger af støj fra vindmøller i Danmark er blevet gennemgået for at identificere datasæt indeholdende data ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s.

Målinger af støj fra vindmøller i Danmark er blevet gennemgået for at identificere datasæt indeholdende data ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Fokus har været på nyere pitch-regulerede vindmøller, som i dag typisk opstilles i Danmark. Det samlede datagrundlag er genanalyseret og resultaterne sammenlignet. Både støjen i ”det almindelige frekvensområde” og den lavfrekvente støj er blevet analyseret.

Overordnet set – med fokus på alle data – viser undersøgelsen, at kildestyrken stiger med vindhastigheden op til omkring 7 m/s, hvorefter kurven knækker, og kildestyrken er tilnærmelsesvis konstant ved højere vindhastigheder. Samme tendens observeres for vindmøller i standardstøjindstilling.

Der er stor spredning i støjen fra støjreducerede vindmøller, hvilket formentlig skyldes, at de målte vindmøller er af to fabrikater hver med flere modeller, der igen hver især opererer i flere forskellige støjindstillinger. Generelt ser det ud til, at kildestyrken stiger op til en vis vindhastighed, hvorefter kurven flader ud. Der er dog stor variation i, hvor kraftig stigningen er i kildestyrke pr. ændring i vindhastighed, og ved hvilken vindhastighed knækket sker.

Der er ingen tendenser til minima i støjen ved 6 og 8 m/s.

Læs publikation