Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Miljøprojekt nr. 1717, 2015

Genanvendelse af hård PVC i Danmark

26-06-2015

Rapporten beskriver genanvendelse af hård PVC i Danmark med hensyn til mængder, miljø og økonomi.

Rapporten opgør årlig dansk forbrug af hård PVC i 1950-2050, affaldsmængden og mulig/opnået genanvendelse, samt indhold af cadmium og bly ved genanvendelse i nyt PVC. Indsamlingsordninger og -økonomi beskrives.

PVC affald er ikke egnet til forbrænding, og derfor er der i affaldsbekendtgørelsen et krav om, at ”væsentlige dele” af det genanvendelige PVC-affald skal indsamles til genanvendelse.

 

Læs publikation