Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 159, 2015

Spredning af antikoagulante rodenticider med mus og eksponeringsrisiko for rovdyr

06-02-2015
Bekæmpelsesmidler

I Danmark udføres al kemisk bekæmpelse af rotter og det meste af bekæmpelsen af andre gnavere med antikoagulante rodenticider. Prædatorer som rovdyr, rovfugle og ugler udsættes for sekundær eksponering for antikoagulante rodenticider, når de præderer på forgiftede gnavere. Forskningsprojektet forsøger at forklare, hvor udbredt sekundær forgiftning er, og hvilke forhold, der har betydning for forgiftningen. Projektet viser, at rovdyr i Danmark udsættes for en massiv eksponering for antikoagulante rodenticider fra bekæmpelse af gnavere. De samme faktorer, der fører til høje forekomster af rodenticider i rovdyr, kan også føre til høje forekomster i andre ikke-måldyr, fx rovfugl, ugler og pindsvin. Effekten af den høje eksponering på bestandene af rovdyr og andre ikke-måldyr kendes ikke.

Download