Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 6, 2014

Vejledning i kontrol af gyllebeholdere, vejledning nr. 6, 2014

Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft

19-11-2014

Brugere af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal mindst hvert tiende år og for visse beholdere hvert 5. år - lade beholderen kontrollere for egen regning. Kontrollen skal sikre, at flydende husdyrgødning og ensilagesaft opbevares i velholdte beholdere, som lever op til de krav om styrke og tæthed, som fremgår af den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse. Formålet er at modvirke risikoen for sivende og/eller akut forurening med flydende husdyrgødning mv.

Vejledning i kontrol af gyllebeholdere