Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2014

Danmark uden affald

Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018

21-05-2014

Ressourceplan for affaldshåndtering tilgodeser – sammen med de kommunale affaldsplaner - affaldsdirektivets krav i artikel 28 om en affaldshåndteringsplan. Overordnet er målet, at der skal genanvendes mere og forbrændes mindre affald. Målene i direktiver om specifikke affaldsfraktioner forventes også opfyldt med planen.

Læs publikation