Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 120, 2013

Kortlægning samt miljø- og sundhedsmæssig vurdering af nonylphenol og nonylphenolethoxylater i tekstiler

18-01-2013

Nonylphenol og nonylphenolethoxylater (NP/NPE) bruges i fremstillingen af tekstiler og der kan findes rester af det i det færdige tekstil. En vurdering af børns udsættelse for stofferne viste, at der under normale omstændigheder ikke er nogen sundhedsrisiko forbundet med indholdet af NP/NPE. Miljøvurderingen viste, at tekstiler med NPE potentielt er en væsentlig kilde til NPE i spildevand, men også at renseanlæg effektivt begrænser effekterne i det danske vandmiljø.

Download