Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller

16-05-2012

Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller giver anvisninger til administrationen af bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, og uddyber en række af bestemmelserne i bekendtgørelsen, som gennem tiden har givet anledning til spørgsmål.
Endvidere indeholder vejledningen en liste med generelle data for støj fra vindmøller, som kan benyttes, når der anmeldes nye vindmøller i nærheden af eksisterende møller, hvis støjudsendelse ikke er kendt.

Læs publikation