Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Miljøprojekt nr. 1305, 2009

Analyse af danske styrkepositioner inden for teknologier, der kan føre til substitution af kemikalier

23-10-2009
Kemikalier

Rapporten kortlægger danske erhvervsmæssige styrkepositioner inden for teknologier, der kan føre til substitution af problematiske kemikalier. På baggrund af en screening af de seneste års substitutionstiltag i udvalgte brancher, peger rapporten på 5 produktområder, der kunne repræsentere en dansk styrkeposition: Enzymer og mikroorganismekulturer, brændselsceller som alternativer til bly i batterier, alternative midler til køle- og varmetransmission, alternativer til biocidholdig maling og alternativer til hhv. phthalater og bly i PVC. De 5 områder er undersøgt nærmere for miljø og økonomisk potentiale, og der gives anbefalinger til forbedring af rammevilkårene for virksomhederne.

Download