Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Natur og Miljø 2009

21-12-2009
Affald Luft
Vi har brug for miljøteknologi, hvis vi vil sikre fortsat vækst, samtidig med at vi løser de miljø- og klimamæssige udfordringer. Kendte eksempler på miljøteknologi er vindmøller og solceller. Men miljøteknologi kan være mange ting: Toiletter, der sparer på vandet, avancerede computermodeller, der styrer og optimerer komplicerede produktionsprocesser eller nye stoffer, der kan træde i stedet for farlige kemikalier. Pjecen giver eksempler på miljøteknologi inden for fem områder: Vand, luft, affald, kemikalier og byer. Og fortæller om perspektiverne i miljøteknologi - i Danmark og i verden.Download