Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Miljøprojekt, 1246, 2008

Forarbejde til Teknologiudvalget

04-11-2008
Landbrug

Denne rapport er et forarbejde til brug for Teknologiudvalget, nedsat under Skov- og Naturstyrelsen nu Miljøstyrelsen, i forbindelse med rådgivning om de fremtidige krav til dokumentation af miljøteknologi til landbrug. Teknologiudvalget har en central funktion som rådgivende instans, i forhold til udviklingen af standard og certificeringsordningen, Teknologilisten og i forhold til det nye BAT-bladsystem. Disse tre tiltag, skal bidrage til at fremme et velfungerende marked for miljøeffektive landbrugsteknologier.

Download