Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 19, 2007

Varmeakkumulering i beton

11-04-2007

Rapporten omhandler varmeakkumulering i beton. Målet med projektet er at udnytte den termiske masse, der er i tunge betonkonstruktioner, til at udjævne variationen af rumtemperaturen og derved skabe et mere ensartet indeklima samt reducere behovet for opvarmning. Projektets resultatet viser, at der kan opnås en stor reduktion af energibehovet ved at anvende bygninger med stor termisk masse.

Læs publikation