Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Miljøvurdering af nye betontyper

05-10-2006

Formålet med delprojektet er at afklare om den moderne beton der bruges i dag, i fremtiden ifm.  Evt.  genbrug vil give anledning til uacceptable miljøproblemer.  Der er gennemført en række test af udvaskning af tungmetaller fra forskellige betontyper.  Undersøgelsen bygger pous et begrænset datamateriale og det er derfor svært at drage meget klare konklusioner, dog tyder undersøgelsen på at nye betontyper med flyveaske, mikrosilika og slamaske sammenlignet med traditionelle betoner ikke vil give anledning til forøget udvaskning fra nedbrudt beton i fremtiden.

Læs publikation