Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 17/2006

Kulbrinte i betonslam

26-07-2006

Projektet har til formål at afklare hvor kulbrinter i betonslam stammer fra samt klarlægge betonbranchens muligheder for at reducere kulbrinteindholdet i betonslam. Der er i projektet gennemført analyser af forskellige formoliers bidrag til kulbrinteindholdet i slam. På baggrund heraf kan det fastslås at størstedelen af kulbrinte i slammet stammer fra brugen af mineralske formolier og at en udskiftning af mineralske formolier med vegetabilske formolier, vil reducere kulbrinteindholdet i slammet betydeligt.

Læs publikation