Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 30/2003

Miljøvurdering af belysningsanlæg

27-08-2003Miljøvurdering af belysingsanlæg er en ud af 7 baggrundsrapporter, der er udarbejdet som led i projektet Miljørigtig udvikling af produktfamilier. Formålet med projekt har været at udvikle retningslinier, der kan anvendes, når miljøhensyn skal inddrages i produktudviklingsarbejde indenfor det elektromekaniske område. Projektets hovedresultater samt gennemregnede eksempler indenfor ventilation, støvsugere, mobiltelefoner, belysning og ekspansionsventiler findes i Miljønyt nr. 67 fra 2002.Læs publikation