Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 6/1993, 2001

Branchekonsulent til galvanoindustrien

23-11-2001Materialestrømsanalyse; VEJLEDNING I KONSULENTENS ARBEJDE; Procesoversigt; Gennemgang af produktion og rensningsanlæg : anlægsdata, anlægsbeskrivelse, beskrivelse af renseanlæg; Materialeomsætning; APPENDIX; Diagnosticeringsmuligheder : bogholderi, vurderinger, måling og analyse, beregninger; Diagnosemetoder : måle- og analyseteknik; Materialestrømme i galvanovirksomhed : spildstrømme, massebalanceberegning for galvaniske virksomheder, produktionsforhold og miljøprofilLæs publikation