Til brug for vores arbejde med hjemmesiden sættes en cookie som samler data om dit besøg. 3. parts cookies til fx sociale medier sættes først efter accept fra dig. Læs mere om cookies
Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/1999

Nedsivningsanlæg op til 30 PE

27-08-1999Denne vejledning fastsætter retningslinier for etablering, drift og vedligeholdelse af nedsivningsanlæg op til og med 30 PE for almindeligt husspildevand. Desuden er de administrative retningslinier i forbindelse med etableringen af sådanne anlæg beskrevet. Vejledningen er ment som et redskab for borgere, kommunernes tekniske forvaltninger og entreprenører i forbindelse med etableringen af et nedsivningsanlæg.Download