Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 73/1997

Miljøafgift på metallisk bly

17-02-1997FORBRUG, ANVENDELSE OG SPREDNING AF BLY; MILJØ- OG SUNDHEDSMÆSSIGE EFFEKTER AF BLY; Udgifter til forebyggelse af miljø- og sundhedsmæssige effekter; MÅLSÆTNINGER OG REGULERING; Miljømålsætning for metallisk bly; Aktuel regulering rettet mod bly; GENNEMGANG AF ANVENDELSER; Inddækningsbly; Kabelkapper; Skibskøle; Fiskelodder/vægte; VURDERING AF AFGIFTSINSTRUMENTET; Samlet vurdering af miljømæssige og økonomiske effekter af en afgift; Sammenligning af afgift på bly med andre typer regulering; Valg af afgiftsmodel; Eksempler på miljøafgifter; BILAG; BrugstarifpositionerLæs publikation