Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 82/1997

Økotoksikologiske jordkvalitetskriterier

30-12-1997Fastsættelse af JKK; Resumé af de økotoksikologiske jordkvalitetskriterier for enkeltstoffer og stofgrupper; ARSEN; DIOXINER OG FURANER; KLORBENZENER; MOLYBDÆN (MO); NONYLPHENOL (NP); PHTHALATER; POLYKLOREREDE BIPHENYLER(PCB'er); SELEN; SØLV; TALLIUM; TIN (UORGANISK); Fysiske/kemiske data; Forekomst og anvendelse; Miljømæssige forhold; Bioakkumulering; Økotoksikologiske effekter; Samlet økotoksikologisk vurderingLæs publikation