Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 87/1997

Miljøhensyn ved offentlige indkøb af biler

22-12-1997

OFFENTLIGE INDKØB AF BILER; Rammerne; Praksis for indkøb; Praksis for drift, vedligeholdelse og bortskaffelse; Omfanget; MILJØPROBLEMER I EN BILS LIVSCYKLUS; Råmaterialer; Produktion; Drift og vedligehold; Bortskaffelse og genanvendelse; INDSATSOMRÅDER FOR MILJØVENLIGT INDKØB; Forudsætninger om indkøbsstrategi; Forudsætninger for prioritering af miljøforhold; Indsatsområder for miljøvenligt indkøb; FRA INDSATSOMRÅDER TIL ANBEFALINGER; Reduktion af energiforbrug; Krav til materialer; Bilproducenters miljøforhold; Autoværksteders miljøforhold; Bortskaffelsesvirksomheders miljøforhold; ANBEFALINGER I FORHOLD TIL INDKØBSPROCESSEN; Behovsanalyse; Prioritering af behov; Udbudsfase; Vurdering af tilbud

Læs publikation