Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 53/1997

Rensning og genanvendelse af affedterbade i galvanoindustrien

08-08-1997LABORATORIEFORSØG MED UF OG MF TIL REGENERERING AF AFFEDTERBADE; Forsøgsanlæg og membraner; Affedtningsmidler; Måle- og analyseparametre; Screeningsforsøg; Opkoncentreringsforsøg med en ren affedterblanding; Forsøg med forurenet affedterbad; Langtidsforsøg; FULDSKALAANLÆG HOS KERMO-CHROM; Produktionsforhold og anlægsbeksrivelse; PILOTFORSØG MED ABSORPTIONSFILTER; Pilotforsøg hos Damixa A/S; Pilotforsøg hos Tajco Auto Accessories A/S; FORSLAG TIL REGENERERING SAMT DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF AFFEDTERBADE; Gode resultater med mikrofiltrering; Forslag til vedligeholdelsesrutine for affedterbade; Måling af ledningsevnen; Måling af tensidkoncentrationen; BILAG; Forsøgsanlæg fra Union Filtration; Forsøgsanlæg fra Silhorko; Målemetode for overfladespænding; Resultatskemaer fra laboratorieforsøg; TOC og OS-genvinding; OS og Manox 3005 med olie; Opkoncentrering af Manox 3005 og olie ved X-flow; Opkoncentrering af brugt affedter fra Kermo-Chrom; Flux under opkoncentrering; Langtidsforsøg med forurenede bade; Forsøgsregistreringer hos : Kermo-Chrom : DamixaLæs publikation