Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 63/1997
27-08-1997BESKRIVELSE AF BIOPRODUKTER; Afgasset biomasse : visuel bedømmelse : kemisk sammensætning : fysiske egenskaber; Gødningsvand; Scrubbervand; KRAV TIL BIOPRODUKTER; Lovmæssige krav : bekendtgørelsens krav til og aftagere af bioprodukter : tilsynsmyndigheder; Krav fra aftager : anvendelse : brugerkrav; TILPASNING AF BIOPRODUKTERNE; Forslag til produktprogram; Afgasset biomasse (direkte fra biogasreaktor); Biokompost; Tør biokompost; Gødningsvand; PRODUKTKONTROL; Offentlig : branchekontrol : supplerende kontrol; DOKUMENTATION; Analyser; Produktdeklaration : jordforbedringsmiddel : komposteringspræparat; MILJØVURDERINGER; Det naturlige kredsløb; Tungmetaller; Placering; Substitution; Kompost contra biokompost; Efterbehandlings- og forædlingsprocesser; ØKONOMISK VURDERING; Mængder : input : output; Omkostninger; Indtægter; Samlet økonomi; UNDERSØGELSENS RESULTATER; Potentielle aftageres krav til bioprodukterne; Relevante afsætningskanaler; Aftagerkrav contra produkt; Mulighed for at tilpasse bioprodukterne; Optimering/forenkling af koncept; Omkostninger ved ændring af processerne; Økonomiske relationerLæs publikation