Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 49/1997

Datakvalitet og statistisk analyse i livscyklusvurdering

27-08-1997VIDENINDSAMLING; Livscyklusvurdering og usikkerheder; Usikkerheder på industri- og miljødata; Generelle statistiske metoder i relation til livscyklusvurdering; Opfattelse og betydning af usikkerheder; DATAKVALITET; Data og datakvalitet : datakvalitetsmålsætning : indikatorer for datakvalitet : modifikation af kvalitetsindikatorer; Case 1 : Energiforbrug til landbrugsafgrøder; Case 2 : Emissioner fra bageri; Case 3 : Energiforbrug til nedkøling af varer; Sammenfattende vurdering af metoden til beskrivelse af datakvaliteten; STATISTISK ANALYSE AF USIKKERHEDER; Introduktion til statistisk analyse : anvendte edb-programmer : statistisk analyse af data : simulering af data med @RISK : vurdering af resultaterne af den statistiske analyse af data; INTERNATIONALT SEMINAR OM STATISTIK OG USIKKERHEDER I FORBINDELSE MED LIVSCYKLUSVURDERINGER; Invitational expert seminar on uncertainty and statistics for product life cycle assessments, Delft, maj 1995 ANBEFALINGER TIL VIDERE ARBEJDE/PROJEKTOPLÆGLæs publikation