Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 59/1996

Vurdering af kriterier for svanemærkede produkter

11-09-1996GENERELT OM SVANEMÆRKET; Organisation og struktur; Procedurer for kriterieudvikling : principper vedrørende miljøaspekter (herunder arbejdsmiljø og livscyklus aspekter) : principper vedrørende kravniveau : principper vedrørende kvalitets- og funktionskrav : dokumentation og kontrol; GENERELT OM EU'S MILJØMÆRKE; LIGHEDER OG FORSKELLE MELLEM DE 2 MILJØMÆRKNINGSORDNINGER; Kriterieudvikling : miljøaspekter : arbejdsmiljø og livscyklusaspekter : kravniveau; Procedurer : Definition af produktgrupper : ekspertgrupper : indflydelse og åbenhed : finansiering; GENNEMGANG OG SAMMENLIGNING AF NORDISKE OG EU KRITERIESÆT FOR UDVALGTE PRODUKTGRUPPER; EU-kriterier for vaskemaskiner : nordiske kriterier for vaskemaskiner : sammenligning af kriteriesæt i forhold til livscyklus; EU-kriterier for lyskilder : nordiske kriterier for lyskilder; EU-kriterier for køkkenruller og toiletpapir; Nordiske kriterier for køkkenruller og toiletpapir; EU-kriterier for finpapir; Nordiske kriterier for finpapir; EU-kriterier for vaskemidler; Nordiske kriterier for vaskemidler; EU-kriterier for tekstiler; Nordiske kriterier for tekstiler; GENNEMGANG AF SVANEMÆRKEDE PRODUKTGRUPPER PÅ TVÆRS AF UDVALGTE KRITERIESÆT; Miljøaspekter; Arbejdsmiljø; Energi; Faser af livscyklus; Ressourceforbrug; Kobling til miljøstyring; ANBEFALINGER VEDR. DANSK TILSLUTNING TIL DET NORDISKE MILJØMÆRKELæs publikation