Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 58/1996

Miljø og økonomi på brancheniveau

18-09-1996Livscyklusomkostninger og branchebeskrivelser - et projektforløb; EKSTERNALITETS- OG VIRKSOMHEDSOMKOSTNINGER; Definition af begreber; Opgørelse af : eksternalitetsomkostninger : virksomhedsomkostninger; Miljøpolitiske problemstillinger : reduktion af udslip af : SO2 : NO2 : Forbrug af drikkevand og udledning af spildevand : affald : arbejdsmiljø : farlige stoffer; MILJØ OG ØKONOMI FOR UDVALGTE BRANCHER; Svineslagterier : miljøforhold : arbejdsmiljøforhold : renere teknologi; Jern- og metalstøberier; Godstransport; Engroshandel; DetailhandelLæs publikation