Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 53/1996

Det danske PVC-forbrug 1994-1995

09-08-1996

FREMGANGSMÅDE VED MÆNGDEBEREGNINGER; ANVENDELIGHEDEN AF DET STATISKE MATERIALE; Danmarks Statistiks begrænsninger : varestatistik for industri : udenrigshandelen; Negative forsyninger; PROBLEMOMRÅDER; Dobbelttælling; "Skjult" import af produkter indeholdende PVC; "Skjult" eksport af produkter indeholdende PVC; Import/eksport af emballerede varer; Produktion af emballage i forbindelse med anden produktion; Negativ forsyningsmængde - affald, afklip og skrot; KOMMENTARER TIL MATERIALESTRØMSANALYSEN FOR PVC; Råvarer : import af PVC-råvarer : eksport af PVC-råvarer : dansk produktion af PVC-råvarer : forsyning af PVC-råvarer; Halvfabrikata : import af PVC-halvfabrikata : eksport af PVC-halvfabrikata : dansk produktion af PVC-halvfabrikata : forsyning af PVC-halvfabrikata; Blød PVC-produkter : import af blød PVC-produkter : eksport af blød PVC-produkter : dansk produktion af blød PVC-produkter : forsyning af blød PVC-produkter; Hård PVC-produkter : import af hård PVC-produkter : eksport af hård PVC-produkter : dansk produktion af hård PVC-produkter : forsyning af hård PVC-produkter; Materialestrøm for PVC; Udviklingen af PVC-forbruget 1988-1994/1995; BILAG; Anvendelse af halvfabrikata til produktion af produkter i Danmark; Nybyggeri i hele landet målt i bruttoetageareal (1.000m2) Index for detailomsætningen; Materialestrøm for PVC i 1988

Læs publikation