Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 51/1995

Revision af modelberegning af jernudvaskning som følge af pyritiltning

22-11-1995INTENSIVE AREALER; Undersøgte arealer og metodik : udtagning af jordprøver : kemiske analyser af jordprøver : jordbundsbeskrivelse : jordens porestørrelsesfordeling : grundvandsundersøgelser : drænvandsundersøgelser : beregning af neutralisationskapacitet : modelberegning; Areal ved Kirkebæk Bæk : Ny Troelsbæk : Lommer Bæk : beliggenhed : forsøgsarealet dræning jordbundsbeskrivelse : grundvand : jordbundskemiske forhold : modelberegninger; EKSTENSIVE AREALER; Undersøgte arealer og metodik : jordbundsundersøgelser : udvaskning : modelberegning; Arealet ved : Heager Å : Skærum Å : Ramkær Bæk: Krarup Møllebæk : beliggenhed, dræning og jordbundsforhold : grundvand : jordbundskemiske forhold : drænvandsundersøgelser : modelberegning; NYE AREALER; Undersøgte arealer og metodik : jordbundsundersøgelser : bestemmelse af jernudvaskning fra arealerne : grundvandsundersøgelser : modelberegning; Rudbøl Kog 1 : Rudbøl Kog 2 : Rudbøl Kog 3; Areal ved Gerå : Haldager Bæk : Akær Bæk : Lindholm Å : Nipså : Toftlund : beliggenhed, dræning og jordbundsbeskrivelse : jordkemiske undersøgelser : grundvand : drænvandsundersøgelse : modelberegning; KONKLUSION; Intensive og ekstensive arealer; Nye arealer med lavt pyritindholdLæs publikation