Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 3/1995

Krav til leverandører ved virksomheders miljøcertificering

11-01-1995RETNINGSLINIER FOR FASTLÆGGELSE AF MILJØKRAV TIL LEVERANDØRER; Krav til leverandører ifølge EU-forordningen og BS 7750; Fastlæggelse af miljøkrav til leverandører : prioritering af leverancetyper : afgrænsning i forhold til leverandørkæden : milepæle for leverandørers generelle miljøindsats og miljøpræstation : specifikke miljøkrav til leverandører; Vurdering og godkendelse af leverandører; Opfølgning på leverandører; LEVERANDØRERNES PARATHED; Leverandørkarakteristika; Opfyldelse af milepælskrav; Overholdelse af miljølovkrav : formulering af miljøpolitik : fastsættelse af miljømål : indførelse af miljøstyring; Opfyldelse af specifikke miljøkrav; Aftager/leverandørrelationer : imødekommelse af aftagerkrav : prioritering af aftagerkrav : videreførsel af krav i leverandørkæden : samarbejde; BILAG; Spørgeskema vedrørende leverandørers generelle miljøindsats og miljøpræstation; Supplerende spørgsmål vedrørende leverandørers miljøpræstation; Spørgeskema vedrørende leverandørernes parathedLæs publikation