Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 2/1995

Folkeoplysning - en vej til miljøansvarlig handlen ?

25-01-1995MILJØ OG MENNESKE; Miljøbevidsthed : inkonsistensen mellem miljøholdninger og miljøadfærd : præcisering af miljøbevidsthedsbegrebet; Fokus på andre psykiske og sociale forhold af betydning for miljøansvarligheden : den psykiske problembearbejdning : individets forhold til samfundet : de samfundsmæssige vilkår; Livsstil og miljøansvarlig handlen : 2 faldgruber i brugen af livsstilsbegrebet i oplysningsarbejdet : 2 handlevejledende pointer ud fra et livsstilsperspektiv; SYNSMÅDER PÅ FOLKEOPLYSNING OG MILJØ; 3 opfattelser af folkeoplysning : folkeoplysning som dannelse til folkestyre, som fritidsundervisning, som distribution af information gennem massemedier; Forskelle i vurderingsgrundlaget; Strategiske forestillinger følger - og må følge - den historiske udvikling; DANSKE EMPIRISKE UNDERSØGELSER; Folkeoplysning som informationsformidling : status for empiriske undersøgelser på miljøområdet; Folkeoplysning som undervisning og debat : status vedr. undersøgelser på området : resultater fra kampagneevalueringer på beslægtede områder; Folkeoplysning gennem ressourcestøtte til handling : om grønne familier som aktiveringsmetode : erfaringer med lokale grønne borgerprojekter; Folkeoplysning baseret på lokale tværsektorielle organiseringer : overblik over forskningen på området : de videre forskningsbehov; Sammenfatning vedrørende den empiriske forskning; SAMMENFATNING; Generelle råd og advarsler; De danske miljømyndigheders rolle : rollen som : dynamo : samarbejdspartLæs publikation