Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Måling af primærproduktion hos marint fytoplankton

  Publiceret 26-01-1995

  Fytoplanktons primærproduktion måles næsten udelukkende med 14C-metoden

 • Bekæmpelsesmiddelstatistik 1993

  Publiceret 26-01-1995

  Publikationen indeholder en total opgørelse over salget af bekæmpelsesmidler opdelt på anvendelsesområder ifølge inddelingen i "Miljøstyrelsens oversi

 • Udvikling af små ammoniakkøleanlæg

  Publiceret 25-01-1995

  PROJEKTFORLØB; Myndighedsgodkendelse af produktionsfaciliteter : godkendelse af værkstedets beholderproduktion : godkendelse som anlægsbygger af ammon

 • Folkeoplysning - en vej til miljøansvarlig handlen ?

  Publiceret 25-01-1995

  MILJØ OG MENNESKE; Miljøbevidsthed : inkonsistensen mellem miljøholdninger og miljøadfærd : præcisering af miljøbevidsthedsbegrebet; Fokus på andre ps

 • Danmarks grundvand og drikkevand

  Publiceret 25-01-1995

  Vandforsyningen i Danmark er næsten udelukkende baseret på grundvand. Grundvandet skal beskyttes, så borgerne kan sikres godt drikkevand

 • Bioremediation of contaminated soil

  Publiceret 25-01-1995

  BIOREMEDIATION TECHNOLOGIES; Theory : contaminants to be bioremediated : aerobic/anaerobic biodegradation processes : limiting factors; Techniques in

 • Demonstrationsprojekt Ved Fortet

  Publiceret 25-01-1995

  NEDRIVNING; Nedrivningsmetoder; Oparbejdning; Affaldsmængder fra nedrivning : registreringsskemaer : materialemængder; AFFALDSBEHANDLING OG -BORTSKAFF

 • Miljøfremmede stoffer i renseanlæg

  Publiceret 13-01-1995

  Rapporten omfatter en undersøgelse med prøvetagning og analyse for udvalgte miljøfremmede stoffer og grundstoffer i tilløb og afløb fra 3 renseanlæg

 • Belastning med pesticider via kosten

  Publiceret 11-01-1995

  BESKRIVELSE AF DE TILGÆNGELIGE REDSKABER; Kostundersøgelsen; Levnedsmiddelstyrelsens stikprøveresultater; Resultater fra industrien; OVENNÆVNTE REDSKA

 • Krav til leverandører ved virksomheders miljøcertificering

  Publiceret 11-01-1995

  RETNINGSLINIER FOR FASTLÆGGELSE AF MILJØKRAV TIL LEVERANDØRER; Krav til leverandører ifølge EU-forordningen og BS 7750; Fastlæggelse af miljøkrav til

Søg i arkivet