Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 68/1995

Trafik- og Miljøpuljen 1992-1994

27-12-1995

SAMMENFATNING; Den trafiksikkerhedsmæssige effekt af trafik- og miljøprojekterne; TRAFIK- OG MILJØARBEJDET I KOMMUNERNE; PULJENS EFFEKT PÅ TRAFIK- OG MILJØARBEJDET I KOMMUNERNE; Aktivitetskommuner; TRAFIK- OG MILJØPROJEKTERNES EFFEKT PÅ TRAFIKSIKKERHEDEN : projekttitel : -beskrivelse : -formål : -virkemidler; Trafik- og miljøprojekterne 1992-1994 : den trafiksikkerhedsmæssige effekt; BILAG; Uddrag af Miljøministeriets vejledning : Miljø og trafik i kommuneplanlægningen; Trafiksikkerhedsmæssige effekter af 20 udvalgte projekter

Læs publikation