Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 65/1995

Stop støj

27-12-1995

BAGGRUND; Tværministerielle betænkning; Kommunikationsstrategi; DELTAGERNES EVALUERING; Positivt hovedindtryk; Klageomfang; Centrale interessenter deltog; Lovgivning; Alternative metoder; KONKLUSION; Vurdering af fase 1-3; Alternative aktiviteter; Økonomi; PERSPEKTIVERING; BILAG; Oversigt over gennemførte aktiviteter; Betænkning; Informationsaktiviteter fra Miljøstyrelsen (Planstyrelsen); Elektroniske medier: TV; Nyhedsbrev fra det tværministerielle udvalg; Skolemateriale; Artikler/pressemeddelelser; Pjecer fra Forbrugerstyrelsen; Aktiviteter fra Arbejdstilsynet; INTERVIEWLISTE OG -GUIDE

Læs publikation