Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 62/1995

Miljømæssig kortlægning af emballager til øl og læskedrikke : Hovedrapport

13-12-1995

RESUMÉ; Metode : systemafgrænsning : kortlagte parametre : forudsætninger og begrænsninger : udeladelser : data : kvalitetssikring; Kortlagte emballager : emballagemængder : usikkerhed og variation; Emballager til øl, læskedrik : materialeforbrug : energiforbrug : emissoner til luft og vand : affald; METODE; Kortlægningens mål : parter, der har været inddraget; Definition af systemer : inddeling i livscyklustrin : funktionel enhed : retursystemer : returprocenter : systemafgrænsning : allokeringsprincipper; Kortlagte systemer; Kortlagte parametre : materialeforbrug : energi : emissioner : affald; ALLOKERING; Udvalgte principper for "open-loop" allokering; Hovedstrømme i de behandlede systemer; Allokering for emballagesystemet : genpåfyldelige grønne glasflasker : genpåfyldelige klare flasker : engangsflasker af grønt glas til øl : engangsflasker af klart glas til læskedrik : aluminiumsdåser : ståldåser : genpåfyldelige flasker af PET : engangsflasker af PET; Vurdering af allokeringsprincipper; GENPÅFYLDELIG GLASFLASKE TIL ØL; GENPÅFYLDELIG GLASFLASKE TIL LÆSKEDRIK; ENGANGSFLASKE AF GLAS TIL ØL; ENGANGSFLASKE AF GLAS TIL LÆSKEDRIK; DÅSER AF ALUMINIUM; DÅSER AF STÅL; GENPÅFYLDELIGE PET-FLASKER; ENGANGS-PET-FLASKE; EMBALLAGER TIL ØL; EMBALLAGER TIL LÆSKEDRIK; BILAG; Data for allokering : genpåfyldelige 33 cl grønne flasker til øl : genpåfyldelige klare flasker til læskedrik : engangsflasker af grønt glas til øl : engangsflasker af klart glas til læskedrik : aluminiumsdåser : ståldåser : genpåfyldelige PET-flasker : engangsflasker af PET; Usikkerhedsberegninger : principper for usikkerhedsberegning : genpåfyldelige 33 cl grønne glasflasker : genpåfyldelige 25 cl klare glasflasker : grønne 33 cl engangsflasker af glas : klare 33 cl engangsflasker af glas : usikkerheder og energiberegninger; Ændringer i elektricitetsproduktion

Læs publikation