Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 59/1994

Spredningen af renere teknologi i landbruget

25-11-1994OVERSIGT OVER PROJEKTERNE I LANDBRUGET; Gødningsanvendelse; Bekæmpelsesmidler; SPREDNINGEN AF RENERE TEKNOLOGI I LANDBRUGET; Data; Husdyrgødningens fordeling; Kendskabet af renere teknologi; Anvendelse af mere miljøvenligt udstyr; Ejerforhold; Investeringer og økonomi; Årsager til ikke at anvende slæbeslanger/nedfælder; Afgrøder; Opbevaringskapacitet; Brug af rådgivning; Harmoniproblemer; Analyse af faktorer der forklarer forskelle i anvendelsen af renere teknologi/miljøvenligt udstyr; Holdninger; UDBRINGNINGSUDSTYRS BETYDNING FOR UDNYTTELSE AF NATURGØDNING; Udbringningsmetoder for flydende husdyrgødning; Forskelle i merudbyttet for tilførsel af gylle ved forskellige spredningssystemer; Omkostningsberegninger - forudsætninger; Merværdi og meromkostninger ved udstyr; KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER; Spredningsundersøgelsen; Kan mere miljøvenlig gyllespredning betale sig - en driftsøkonomisk analyse; APPENDIX; Brancheprofil : oversigt over landbrugssektoren (anvendelsen af landbrugsarealet : bedriftsstruktur : beskæftigelse) : landbrugets stilling på markedet : EUs landbrugspolitik (produktivitet og indkomst : forarbejdningsleddet : forsyningsleddet : eksporten) : landbrugets organisationer og rådgivningssystemet (organisering) : innovation : miljøforanstaltninger i landbrugetLæs publikation